Súčasné projekty

ých podmienok zamestnancov na pracovisku. To možno dosiahnuť prostredníctvom súhry týchto prvkov: zlepšenie organizácie práce a pracovného prostredia, podpora účasti zamestna